ZMIANY TERMINÓW ROZLICZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO

 

 

 

2022-12-30
ZMIANY TERMINÓW ROZLICZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO
ZMIANY TERMINÓW ROZLICZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Kategoria:   

ZMIANY TERMINÓW ROZLICZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28 i PIT-28S (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) – za 2022 rok składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Zryczałtowany podatek za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r.

W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.