ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji.
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej.
 • Monitoring należności i zobowiązań.
 • Świadczenie usług windykacji polubownej.
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym.
 • Wspieranie egzekucji.
 • Rozwiązywanie problemów prawnych.
 • Zarządzanie relacjami bankowymi.
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami.
 • Generowanie przelewów bankowych.
 • Generowanie ponagleń do zapłaty.
 • Generowanie not odsetkowych.