DORADZTWO PODATKOWE / PRAWNE

Doradztwo podatkowe

pełne doradztwo na etapie tworzenia a następnie funkcjonowania biznesu (w tym optymalizację w dziedzinie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),

 • Obsługę kontroli podatkowych.
 • Sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).
 • Sporządzanie wniosków o nadanie symbolu klasyfikacyjnego PKD i PKWiU.
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych (w tym sporządzanie odwołań od decyzji).
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA.

Doradztwo prawne

 • Pomoc przy zakładaniu i rejestracji firm.
 • Porady prawne.
 • Sporządzanie pism procesowych. 
 • Prowadzenie spraw z tytułu roszczeń o zapłatę. 
 • Windykacja należności. 
 • Analiza umów gospodarczych.
 • Pisma adwokackie przedprocesowe.
 • Windykacja przedsądowa.
 • Windykacja sądowa w ramach procedury uproszczonej. 
 • Usługi prawne z zakresu spraw pracowniczych, ZUS. 
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami wszystkich instancji.
 • Inne usługi prawne.