KADRY I PŁACE

Kadry i płace

Oferujemy usługi w zakresie kadr i płac. W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest coraz bardziej dynamiczny, a przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ulegają ciągłym zmianom, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz płatnościami staje się coraz bardziej skomplikowane. Właśnie dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego. W skład oferty wchodzi:

 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • sporządzanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • archiwizowanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.

Zarządzanie kadrami oraz płacami to nie tylko odpowiednie prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ale także dbanie o terminowe wypłaty wynagrodzeń czy rozliczenia z ZUS. Wszystko to wymaga od przedsiębiorcy znajomości przepisów prawa, jak również umiejętności ich praktycznego stosowania. Z pomocą przychodzi tu nasz zespół, który dzięki swojemu doświadczeniu oraz wiedzy może pomóc Ci w zarządzaniu płatnościami oraz sprawami kadrowymi.

Outsourcing kadrowo-płacowy

Decydując się na zatrudnienie zewnętrznego podmiotu do obsługi spraw kadrowo-płacowych, możesz spodziewać się wielu korzyści. Przede wszystkim zyskujesz pewność, że Twoje sprawy kadrowe oraz płace będą prowadzone przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki temu unikniesz ewentualnych błędów czy opóźnień, które mogłyby narazić Cię na kary finansowe lub niezadowolenie pracowników. Pracownicy naszego biura na bieżąco śledzą zmiany w przepisach prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, dlatego nie musisz obawiać się żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.

Zatrudnienie własnego specjalisty ds. kadr i płac oznacza często znaczne wydatki związane z pensją, szkoleniami czy ubezpieczeniem, natomiast współpraca z biurem rachunkowym pozwala uniknąć tych kosztów, a jednocześnie zapewnić sobie najwyższą jakość usług. Warto dodać, że dbamy o to, aby wszystkie informacje dotyczące Twojej firmy oraz pracowników były przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Możesz mieć pewność, że Twoje dane nie wpadną w niepowołane ręce.