REJESTRACJA FIRM ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Rejestracja działalności gospodarczej
 

osób fizycznych

(wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),

spółek osobowych

(sporządzenie umowy spółki przy udziale Kancelarii adwokackiej, wypełnienie dokumentów CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON, , rejestracja w ZUS wspólników oraz spółki, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),

spółki prawa handlowego

(sporządzenie umowy spółki przy udziale Kancelarii adwokackiej, umówienie notariusza w celu podpisania umowy, rejestracja  w KRS, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja spółki w ZUS),

podmiotów zagranicznych

(rejestracja przedstawicielstw oraz oddziałów w odpowiednich urzędach,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE)

 

W trakcie całego procesu rejestracji działalności gospodarczej ściśle współpracujemy z kancelarią adwokacką oraz kancelariami notarialnymi gwarantującymi  profesjonalizm na najwyższym poziomie.