ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT 2023.

 

 

 

2023-03-02
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT 2023.
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT 2023.
Kategoria:   

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT 2023.

NAWET 16 960 ZŁ ZWROTU Z PODATKU

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wszelkich wydatków, jakie ponieśliśmy na przeprowadzenie w swoim domu działań o charakterze termomodernizacyjnym.

TERMOMODERNIZACJA:

To wszystkie działania, które poprawiają efektywności energetyczną budynku, w którym mieszkamy. W katalogu możliwych opcji mieszczą się m.in. wymiana stolarki okiennej, czy też termomodernizacja elewacji, czyli popularne ocieplenie budynku. Obecnie najpopularniejszymi przedsięwzięciami są instalacje fotowoltaiczne oraz montaż pomp ciepła.

 

PONIESIONE WYDATKI NA TERMOMODERNIZACJĘ MOŻE ODLICZYĆ PODATNIK spełniający kilka warunków.

- Po pierwsze muszą być właścicielami lub też współwłaścicielami nieruchomości, w której dokonano modernizacji.

-  Po drugie ulga dotyczy jednie domów jednorodzinnych.

-  Po trzecie – całość inwestycji musi zakończyć się przed upływem 3 lat od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na ulepszenia.

Podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi, zgodnie z regulacjami prawnymi musi być opodatkowany według skali podatkowej, opłacać ryczałt ewidencjonowany lub opłacać podatek według jednolitej stawki 19%.

 

Jak wygląda rozliczenie pompy ciepła i fotowoltaiki w PIT?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w postaci ulgi termomodernizacyjnej, jest posiadanie faktur, potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na poszczególne działania. Wykonawca usługi musi być koniecznie płatnikiem VAT.

 

W przypadku, gdy środki wydatkowane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne okazałyby się wyższe niż uzyskane w danym roku dochody, istnieje możliwość rozliczenia ich w kolejnych latach. Maksymalny okres rozliczania środków wynosi 6 lat, licząc od roku, w którym poniesiono pierwszy koszt. Zatem całkowita zmiana źródła energii w domu wraz z montażem pompy ciepła może być rozliczana w kolejnych latach, co jednocześnie pozwoli uzyskać maksymalny zwrot.

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu to 53 000 zł i dotyczy ona wszystkich działań realizowanych w budynkach będących własnością danego podatnika. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich przypada taka sama kwota wydatków, zatem można ją podwoić.

Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym na jednym z formularzy PIT 28, PIT 37 lub PIT 36. W 2023 roku możemy odliczyć wydatki, jakie ponieśliśmy w 2022 roku. Wypełniamy specjalny załącznik PIT/0, który w części B posiada rubrykę o nazwie „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termo modernizacyjnego”. Rozliczenie polega na odjęciu kwoty poniesionych wydatków, np. zakupu i montażu pompy ciepła, od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania. 

Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu zwrotu, to 16 960 zł.