TARCZA ANTYINFLACYJNA (m.in. niższe stawki VAT) przedłużona do końca 2022 roku

 

 

 

2022-01-24
TARCZA ANTYINFLACYJNA (m.in. niższe stawki VAT) przedłużona do końca 2022 roku
TARCZA ANTYINFLACYJNA (m.in. niższe stawki VAT) przedłużona do końca 2022 roku
Kategoria:   

Ustawa przedłużająca Tarczę Antyinflacyjną podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Oznacza to, że niższe stawki VAT m.in. na żywność, paliwa, a także zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. Ustawa ta zmienia również przepisy dot. podatku dochodowego a także m.in. przepisy dot. składki zdrowotnej.

Stawka 0% VAT

Tym samym przewidziana w tarczy stawka 0 proc. VAT będzie nadal obejmować podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. 0 proc. stawka VAT będzie miała też zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.).

Stawka 5% VAT

Stawka 5 proc. VAT będzie mieć zastosowanie do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Obniżka akcyzy

Tarcza Antyinflacyjna obniża (do końca 2022 roku) stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Paliwa bez podatku od sprzedaży detalicznej

Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Stawki VAT 2023

Podpisana przez prezydenta nowelizacja przewiduje utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym, podwyższonym poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku, co - jak uzasadniono - związane jest z planowanym skokowym wzrostem wydatków na obronność.

Stawki VAT 2024

Od 2024 r. podwyższone o 1 pp stawki VAT będą stosowane w oparciu o nowy mechanizm powiązany z poziomem wydatków na obronność. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB.

Zmiany w minimalnym podatku dochodowym

Nowelizacja zmienia też przepisy o minimalnym podatku dochodowym - podwyższa wskaźnik rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany z 1 do 2 proc. oraz zwalnia z obowiązku zapłaty tego podatku w latach 2022-2023.

Inne zmiany w CIT

Ponadto nowelizacja ta uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, zmienia przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych i poprawia regulacje dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Zmiany w składce zdrowotnej

Omawiana ustawa wprowadza też zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te dotyczą ustalania z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą, który nie przekazał informacji o miesięcznym dochodzie lub przychodzie z działalności gospodarczej.