KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

Pełna księgowość Toruń – księgi handlowe

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest odpowiednie zarządzanie finansami. Nasze biuro oferuje pełną księgowość w Toruniu. Współpracując z nami, masz gwarancję profesjonalnego podejścia do Twojej firmy oraz rzetelności w realizacji powierzonych zadań. Usługi Biura Rachunkowego Flis obejmują w tym zakresie:

 • tworzenie dokumentu polityki rachunkowości, 
 • otwieranie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,    
 • tworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V7M, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.

Jeśli interesuje Cię oferta pełnej księgowości, zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci udzielą Ci szczegółowych informacji na temat świadczonych przez nas usług oraz przedstawią warunki współpracy. Wspólnie ustalimy zakres obowiązków, które mamy wykonywać, a także omówimy wszelkie kwestie związane z przekazaniem dokumentacji oraz dostępem do niezbędnych danych.

Dla kogo pełna księgowość jest obowiązkowa?

Nie każda firma musi prowadzić pełną księgowość, jednak dla niektórych przedsiębiorstw jest to obligatoryjne. Głównym kryterium decydującym o konieczności prowadzenia pełnej księgowości jest osiągnięcie lub przekroczenie przychodu w wysokości 2 000 000 euro w skali roku. Warto dodać, że prowadzenie pełnej księgowości może być również korzystne dla firm, które nie osiągnęły tego pułapu, ale chcą mieć pewność, że ich finanse są zarządzane w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie przekroczyły wspomnianego progu przychodów, alternatywą może być prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nasze biuro rachunkowe oferuje wsparcie także w tym zakresie, dostosowując usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta.