BIURO RACHUNKOWE W TORUNIU PRZYPOMINA COMIESIĘCZNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

 

 

2022-08-01
BIURO RACHUNKOWE W TORUNIU PRZYPOMINA COMIESIĘCZNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY
BIURO RACHUNKOWE W TORUNIU PRZYPOMINA COMIESIĘCZNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Kategoria:   

Co miesiąc warto sprawdzić:

  • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
  • ważność szkoleń BHP, 
  • terminy umów o pracę, 
  • obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
  • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
  • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
  • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
  • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.