BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

 

 

 

2022-06-12
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
Kategoria:   

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT lub Wykaz podatników VAT, prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Biała lista - w postaci wyszukiwarki - jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Biała lista pozwala:

  • sprawdzić czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
  • dowiedzieć się dlaczego twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT
  • potwierdzić numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Konsekwencje w PIT opłacenia faktury na rachunek spoza wykazu

Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, przedsiębiorca który:

  • zawarł transakcję ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT i
  • dokonał płatności za fakturę, której wartość przekracza kwotę 15.000 zł na rachunek spoza białej listy

-nie może ująć takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodów.

W sytuacji gdy przedsiębiorca ujął w kosztach podatkowych wydatek, który nie został opłacony na rachunek sprzedawcy znajdujący się na białej liście ma obowiązek:

  • pomniejszyć koszt uzyskania przychodów lub
  • zwiększyć przychody (w sytuacji, gdy kwota kosztów podlegająca zmniejszeniu jest niewystarczająca)

Operacji tych należy dokonać w miesiącu, w którym została dokonana zapłata na rachunek spoza białej listy.
Konsekwencje w VAT opłacenia faktury na rachunek spoza wykazu

Sankcje w podatku VAT z tytułu uregulowania faktury na rachunek, który nie znajduje się na białej liście znajdują się w art. 117ba Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim przedsiębiorca który:

  • zawarł transakcję z czynnym podatnikiem VAT,
  • zawarł transakcję o wartości przewyższającej 15.000 zł i
  • dokonał zapłaty na rachunek sprzedawcy, który nie znajduje się na białej liście

- odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub świadczenie usług której płatność dotyczyła.

Co jeśli  kontrahent nie ma konta na białej liście?

Aby uniknąć kary za wpłaty na rachunek spoza białej listy przedsiębiorcy powinni weryfikować czy numer konta znajduje się w wykazie przed dokonaniem płatności. Jeżeli jednak okaże się po zleceniu przelewu, że rachunek nie jest widoczny na białej liście mają 14 dni na złożenie zawiadomienia o tym fakcie do naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki temu nie będą odpowiadać solidarnie ze sprzedawcą za VAT nierozliczony z tytułu transakcji oraz nie utracą prawa do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.